Over ons

Onze visie is om samen met studenten te zoeken naar zingeving. Met dit initiatief willen we aansluiten bij de vragen van studenten over het leven, zingeving en andere dieperliggende vragen. We geloven dat we, door ons leven te delen in een zogeheten stadsklooster, de meest laagdrempelige vorm hebben gevonden om te laten zien hoe God werkt in de levens van mensen. De leefgemeenschap vormt daarnaast een antwoord op ervaren stress en eenzaamheid en is een plek waar zingevingsvragen kunnen worden verkend. Persoonlijke coaching en trainingen hebben hetzelfde doel en richten zich op de rest van de studentenpopulatie die niet bij ons woont.

Over ons

Initiatief van IFES

Vita Community is een initiatief van IFES-Nederland. Al meer dan 60 jaar trekt IFES op met studenten, voornamelijk met een christelijke signatuur. Oorspronkelijk heeft IFES zich sinds 1959 gericht op 7000 studenten in studentenverenigingen. Vaak vonden deze ontmoetingen plaats in sociëteiten. IFES heeft echter de droom uitgesproken om een centrum te worden van studentenzorg voor alle 700.000 studenten die Nederland rijk is. Op dit moment hebben we 50 medewerkers in dienst die met alle soorten studenten optrekt en spreken over het leven, zingeving en dieperliggende vragen. We zijn een brede netwerkorganisatie en willen een aanbod doen aan alle studenten.

Onze medewerkers