Wat we doen

Wat we doen

Vita Community wil 19 kloosters in 19 steden realiseren. Op deze plekken wonen studenten en young professionals samen. We willen een plek creëren waarin twintigers samen leven, samen leren en samen wonen. We willen een inclusieve plek zijn van mensen met verschillende achtergronden: een balans tussen werkenden en studerenden, Nederlanders en mensen van andere afkomst, enzovoort.

Poortbewoners

Om het klooster in goede banen te leiden wonen er ook poortbewoners. Zij zullen met hun kennis en levenservaring de bewoners begeleiden en coachen en zullen erop toezien dat eenieder respectvol met de ander omgaat.

Met anderen

Het klooster moet niet alleen naar binnen gericht zijn. Omdat het midden in de stad staat moet het ook maatschappelijk betrokken zijn. Elke week wordt er een maaltijd genuttigd en worden buurtbewoners hiervoor uitgenodigd. We willen verschillende groepen mensen met elkaar in contact laten komen en zo meer sociale cohesie realiseren. Er moet verbinding worden gemaakt met lokale initiatieven die ook in het klooster kunnen plaatsvinden.

Ondernemers

Er is plek voor jouw startup in het klooster. (Sociale) ondernemers zijn welkom om hun ding te doen. Denk bijvoorbeeld aan koffiehuizen, kappers en bloemenwinkels.

We zijn al bezig…

Dit plan is niet nieuw: we zijn al een tijd bezig in de stad. We hebben in die tijd al veel geleerd over de behoefte van twintigers. Twee pilots springen eruit:

  • De Kwekerij biedt verschillende programma’s met onderwerpen die millenials bezighouden en bijdragen aan hun persoonlijke bloei. Ze bieden onder andere 1-op-1-sessies met coaches en organiseren jaarlijks het ‘Mestival’, een laagdrempelige festival met lezingen, workshops en kunst;
  • Amsterdam Deugt is een open initiatief van twintigers die op zoek zijn naar zingeving met vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’, ‘Wat is écht de moeite waard?’, ‘Wat geeft mijn leven zin?’. Ze doen dit door momenten van stilte en eeuwenoude christelijke spiritualiteit op te zoeken en onder andere mee te doen met vrijwilligersprojecten.
Wat we doen

Hier vind je ons al!

Staat jouw stad er niet bij?

Neem contact met ons op!

Amsterdam
Rotterdam
Tilburg
Maastricht
Groningen
Nijmegen
Nieuwkuijk
Wat we doen

Partners

Wij willen in 19 steden waar IFES werkzaam is een veilige plek of stadklooster realiseren. In deze gebouwen moeten mensen kunnen wonen en deel uitmaken van de gemeenschap. Vita Community werkt hierin samen met verschillende partners. IFES heeft geen ervaring met vastgoedbeheer, maar voert wel de eindregie. Daarvoor is een regiebureau opgericht vanuit IFES dat proactief op zoek gaat naar vastgoed. In ons netwerk hebben we nu verschillende partners die in de verschillende stadia van vastgoedontwikkeling betrokken kunnen worden. Wij besteden de aankoop of huur, het beheer, de verhuur en het onderhoud uit aan ervaren partners.

Vanuit Vita Community is er visie en regie voor de inhoud van deze gemeenschappen. We zijn op zoek naar locaties in de stad die kunnen functioneren als stadsklooster. Dit zouden voormalige bejaardentehuizen, scholen, gevangenissen, kerken of een echt klooster kunnen zijn. Deze plekken moeten multi-inzetbaar, duurzaam en hoogwaardig zijn.

Vita Community trekt hier samen op met ondernemers om deze doelen te realiseren. In 2020 is gestart met het zoeken en aankopen van potentiële objecten. Daarbij wordt geld gebruikt van organisaties en investeerders die vanuit de gedeelde visie willen bijdragen. De winst uit deze onderneming wordt terug geïnvesteerd in studentenzorg.